top of page

VYSVĚTLENÍ SLUŽBY

! PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ !

Oblast působení platformy je velmi specifická a vyžaduje určitou úroveň technických znalostí a proto doporučujeme každému, kdo plně nechápe smysl služby a fungování kryptoměnového sektoru, aby služby platformy nevyužíval a neodesílal žádost prostřednictvím internetové stránky platformy. V současné době na národní ani evropské úrovni neexistuje legislativa regulující nebo upravující činnost platformy která je založena na tzv. decentralizovaném financování, protože pracuje jedině s virtuální měnou bitcoin. Z toho důvodu důrazně upozorňujeme na tyto skutečnosti aby si potenciální uživatelé byli vědomi jaká služba jim je poskytnuta a jakým právním rámcem je upravena.

 

Část I. – Často kladené otázky

Jakou službu poskytujete?

Internetový portál je internetová decentralizovaná platforma peer to peer DeFi (decentralizované finance v oblasti kryptoměn), prostřednictvím které se provozuje tzv. investiční sekce, kde se setkávají potenciální dlužníci a investoři a mají možnost mezi sebou uzavřít smlouvu o půjčce ve smyslu všeobecných obchodních podmínek. Platforma tedy neposkytuje půjčky ani úvěry ze svých vlastních ani jiných zdrojů, internetový portál je jen virtuální elektronické místo, kde se setkávají investoři a dlužníci za účelem získání úvěru ve virtuální měně bitcoin. Jedná se o tvz. peer to peer decentralizovanou finanční platformu DeFi umístěnou v prostoru kryptoměn mimo finanční systém.

 

Poskytuje platforma půjčky, úvěry, hypotéky nebo obdobné finanční služby?

Výslovně upozorňujeme, že platforma neposkytne půjčku, spotřebitelský úvěr ani jiný úvěr nebo jinou finanční službu dlužníkovi, protože platforma neposkytuje půjčky, spotřebitelské úvěry, úvěry nebo jiné finanční služby. Platforma neposkytuje půjčky, spotřebitelské úvěry nebo jiné úvěry a ani jiné finanční služby nebo finanční produkty. Platforma nepracuje s žádnými národními měnami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní), ale pracuje pouze výlučně ve virtuální měně bitcoin. Využívání národních měn je platformou výslovně zakázáno.

 

Co je cílem platformy?

Cílem platformy je provoz investiční sekce na portálu, kde se mohou setkat potenciální investoři a potenciální dlužníci a uzavřít mezi sebou smlouvu o půjčce a to výlučně jen ve formě virtuální měny bitcoin. Mezi dlužníkem a investorem nedochází k uzavření smlouvy o půjčce v jakékoli národní měně (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) ani ve formě úhrady na bankovní účet a ani ve formě hotovosti využitím národní měny. Využívání národních měn je platformou výslovně zakázáno nejen na samotné platformě, ale i při uzavírání smlouvy o půjčce mezi dlužníkem a investorem a tuto povinnost stanovenou VOP jsou všechny smluvní strany povinny dodržovat.

 

Poskytujete zprostředkování úvěru?

Platforma nezprostředkuje dlužníkovi půjčku, spotřebitelský úvěr, úvěr nebo jinou finanční službu, protože platforma nevykonává zprostředkovatelskou činnost.

 

Poskytujete kreditní nebo debetní karty?

Platforma neposkytuje kreditní ani debetní karty.

 

Jakou službu si objednávám zakoupením jednoho z balíků?

Správce decentralizovaného systému který spravuje tento decentralizovaný peer to peer DeFi portál na základě procesu registrace a po úhradě poplatku vystaví žádost o půjčku dlužníka v investiční sekci, kde může do takové žádosti investor (stejně registrovaný prostřednictvím žádosti) investovat. Investovat v takové formě, že mezi dlužníkem a investorem bude uzavřena smlouva o půjčce ve smyslu všeobecných obchodních podmínek. Jednoduše řečeno, úhradou poplatku si uhradíte místo v investiční sekci (jedná se o stránku na internetové stránce platformy) kde vystavíme Vaše údaje (anonymizované). Uhrazením poplatku si toto vystavení předplatíte na 12 měsíců. Vaše údaje budou tedy zveřejněny v naší investiční sekci po dobu 12 měsíců. Investor, který po registraci získá přístup k této investiční sekci, si může vybrat jednu ze žádostí a investovat do ní. Platforma takového dlužníka a investora spojí, aby mezi sebou mohli uzavřít smlouvu o půjčce.

 

Co to je investiční sekce?

Investiční sekce je sekce na internetovém portálu, která obsahuje všechny vystavené žádosti o půjčku dlužníků a slouží pro investory, aby si mohli z těchto žádostí o půjčku vybrat a investovat do jedné z nich a tedy uzavřít s dlužníkem smlouvu o půjčce ve smyslu všeobecných obchodních podmínek.

 

Co to znamená podání žádosti, respektive objednání jednoho z balíků?

Žádost o půjčku nebo žádost o poskytnutí služby je žádost uživatele o vystavení žádosti o půjčku v investiční sekci umístěné na internetovém portálu. Nejedná se o žádost o půjčku od platformy, žádost o zprostředkování půjčky, žádost o jakoukoli finanční službu pro kterou se vyžaduje zvláštní povolení na základě zvláštních předpisů.

 

Co znamená, že byla moje podaná žádost schválena?

Schválení žádosti nebo schválení žádosti o půjčku nebo schválení žádosti o poskytnutí služby znamená, že žádost o půjčku kterou podal uživatel je schválena a je tedy způsobilá být vystavena v investiční sekci na internetovém portálu. Schválení žádosti nebo schválení žádosti o půjčku neznamená, že žádost o půjčku podaná uživatelem byla schválena a bude mu vyplacena nebo zprostředkována půjčka.

 

Co je poplatek za balíček, respektive registrační poplatek?

Registrační poplatek nebo poplatek za službu je poplatek za službu poskytovanou platformou, který hradí dlužník, respektive uživatel. Uživatel uhrazením tohoto poplatku získá službu vystavení v investiční sekci (v případě pokud byla jeho žádost o půjčku schválena) na dobu 12 měsíců a získá status dlužníka. Upozorňujeme, že se nejedná o poplatek za poskytnutí půjčky, za zprostředkování půjčky, nebo za jakoukoli finanční službu pro kterou se vyžaduje zvláštní povolení na základě zvláštních předpisů.

 

Mezi kým je uzavřena smlouva o poskytování služeb?

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami mezi platformou a dlužníkem nebo mezi platformou a investorem jako výsledek procesu registrace příslušného subjektu.

 

Mezi kým je uzavřena smlouva o půjčce?

Smlouva o půjčce nebo smlouva o úvěru je smlouva uzavřená mezi dlužníkem a investorem a je výsledkem shody dlužníka a investora, kteří se spojili v investiční sekci. Taková smlouva musí být v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami platformy. Úvěrová smlouva je uzavřena mezi dlužníkem a investorem navzájem přičemž investor se nezabývá poskytováním úvěrů a proto se nemůže jednat o spotřebitelskou smlouvu a ani o spotřebitelský úvěr, respektive spotřební úvěr. Úvěrová smlouva mezi dlužníkem a investorem není uzavřena s použitím žádné národní měny v bezhotovostním styku (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) a není ani uzavřena s použitím žádné národní měny ( EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) v hotovostním styku. Uvedení národní měny na platformě může sloužit jen jako reprezentativní příklad aktuální ceny virtuální měny bitcoin. Úvěrová smlouva mezi dlužníkem a investorem je vždy uzavřena ve virtuální měně bitcoin a splácena ve virtuální měně bitcoin. Využívání národních měn (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) je platformou výslovně zakázáno nejen na samotné platformě, ale i při uzavírání smlouvy o půjčce mezi dlužníkem a investorem.

Co to znamená dokončení žádosti?

Dokončení žádosti nebo aktivace nebo aktivování služby nebo vystavení žádosti znamená proces vystavení žádosti o půjčku ve smyslu všeobecných obchodních podmínek na základě dokumentů zaslaných uživatelem v investiční sekci. Úspěšné dokončení žádosti tedy proběhne vystavením žádosti dlužníka v investiční sekci.

 

Na internetové stránce platformy jsou uvedeny částky v českých korunách, jedná se o poskytnutí služby v českých korunách nebo jiné národní měně?

Celá platforma a celé její fungování je umístěno v prostoru kryptoměn a celá její činnost a fungování patří pod kryptoměnový sektor. Platforma nepůsobí na finančním trhu a při svém fungování a činnosti nevyužívá žádné národní měny v jakékoli platební formě (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem. Pojem uvedený na webu jako „Výše úvěru 20 000 Kč - 149 000 Kč / 150 000 Kč - 2 490 000 Kč / 2 500 000 Kč - 7 000 000 Kč“ znamená reprezentativní částky, které může uživatel při své žádosti zadat do registračního formuláře. V případě, že se na internetové stránce nachází označení národní měny Kč, jedná se pouze o reprezentativní příklad alternativní hodnoty kryptoměny, které je na internetové stránce uvedeno pouze z důvodu všeobecné přehlednosti internetové stránky. Platforma nevyužívá žádné bankovní služby, nepřijímá platby v hotovosti ani bezhotovostně, vkladem na účet, platby šekem nebo jiným obdobným způsobem. Platforma přijímá platby pouze ve virtuálním aktivu bitcoin.

 

Jedná se o poskytnutí služby v oblasti kryptoměn?

Ano. Národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) které jsou uvedeny na internetovém portálu nebo v registračním formuláři jsou pouze reprezentativní hodnota virtuální měny bitcoin. Všechny právní vztahy které jsou výsledkem fungování internetového portálu jsou vázány virtuální měnou bitcoin a nikoli národními jmény.

 

Mohu za službu zaplatit českými korunami nebo jinou národní měnou?

Není to možné. Platforma přijímá platby pouze ve virtuálním aktivu bitcoin. Celá platforma a celé její fungování je umístěno v prostoru kryptoměn a celá její činnost a fungování patří pod kryptoměnový sektor. Platforma nepůsobí na finančním trhu a při svém fungování a činnosti nevyužívá žádné národní měny v jakékoli platební formě (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem.

 

Je na platformě dovoleno využívání národních měn jako jsou české koruny, eura, dolary a podobně?

Ve smyslu bodu 5.1.8.4 všeobecných obchodních podmínek je jasně stanoveno, že využívání národních měn (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) je platformou výslovně zakázáno nejen na samotné platformě, ale také při uzavírání smlouvy o půjčce mezi dlužníkem a investorem. Národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) které jsou uvedeny na internetovém portálu nebo v registračním formuláři jsou pouze reprezentativní hodnota virtuální měny bitcoin. Všechny právní vztahy které jsou výsledkem fungování internetového portálu jsou vázány virtuální měnou bitcoin a nikoli národními měnami.

 

Používá platforma národní měny?

V případě, že je na internetovém portálu uvedena jakákoliv národní měna (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) ať už jako vyjádření potenciální hodnoty výše úvěru poskytnutého investorem nebo jako vyjádření hodnoty registračního poplatku, jedná se jen o reprezentativní hodnotu virtuální měny bitcoin. Všechny právní vztahy které jsou výsledkem fungování internetového portálu jsou vázány virtuální měnou bitcoin a nikoli národními měnami.

 

Uvedený úrok ve výši 5% je celkový úrok nebo úrok hrazený ročně?

Upozorňujeme zejména potenciální investory, že uvedený úrok je celkový. To znamená, že celková návratnost investice je ve výši 5%. Nejedná se o roční úrok, tedy úrok hrazený ročně z celé částky úvěru. Takovému úroku odpovídá i výše vypočtených jednotlivých splátek uvedených na internetové stránce platformy.

 

Co to je garance spokojenosti a jak funguje?

Pojem uvedený na webu jako „Garance spokojenosti“ je specifické právo dlužníka na poskytnutí výhody jejíž podmínky lze nalézt v sekci 5.1.5.1.3. Garance spokojenosti funguje následujícím způsobem. V případě, že se nenašel pro dlužníka investor tak platforma poskytne dlužníkovi výhodu nad rámec jeho zákonných práv a to buď ve formě vystavení v investiční sekci na dalších 12 měsíců zdarma nebo ve formě vrácení virtuální měny bitcoin. Tato výhoda se na internetovém portálu označuje také jako „Garance spokojenosti“ nebo jako „Vrácení peněz - Nejste spokojen s našimi službami? Každý klient má nárok na vrácení peněz ve smyslu našich obchodních podmínek.“ nebo jako „Vrácení celé částky za balík – Nad rámec odstoupení od smlouvy poskytujeme i vrácení celé částky uhrazené za konkrétní balík ve smyslu našich obchodních podmínek.“. O tom, zda bude dlužníkovi poskytnuto vystavení v investiční sekci na 12 měsíců zdarma nebo vrácení virtuální měny bitcoin, rozhodne vždy platforma. Nárokování těchto výhod není právně vymahatelné. Rozhodnutí platformy v této věci je konečné a nelze jej namítat. Rozhodnutí o takové výhodě je provedeno platformou na výslovnou žádost dlužníka, kterou musí odeslat e-mailem platformě až po uplynutí 12 měsíců od vystavení dlužníkovy žádosti v investiční sekci. Takové rozhodnutí bude provedeno do 30 kalendářních dnů. Pokud v této lhůtě rozhodnutí vydáno nebude, znamená to, že takový nárok na poskytnutí této výhody ve smyslu obchodních podmínek dlužníka byl platformou zamítnut. V případě, že byla dlužníkovi poskytnuta výhoda vystavení jeho žádosti v investiční sekci na dalších 12 měsíců zdarma, po uplynutí této lhůty již nemá nárok na vystavení v investiční sekci na dalších 12 měsíců nebo na vrácení virtuální měny bitcoin v intencích bodu 5.1.5.1.3.

 

Co znamená reklamní vyjádření uvedené na internetové stránce „Získejte peníze a začněte žít již dnes“?

Reklamní vyjádření uvedené na webu jako „Získejte peníze a začněte žít již dnes“ znamená, že uživatel může podat žádost o poskytnutí služby ještě dnes, respektive v den kdy navštívil internetový portál a může se ucházet o bezúčelový úvěr formou vystavení své žádosti v investiční sekci přičemž v případě nalezení investora mu bude úvěr vyplacen investorem formou virtuální měny bitcoin.

 

Co znamená reklamní vyjádření uvedené na internetové stránce „Luxus už není nedostupný“?

Reklamní vyjádření uvedené na webu jako „Luxus už není nedostupný. Potřebujete vyplatit své dluhy, dopřát si nové auto, dovolenou nebo byt? Chtěli byste zrekonstruovat svůj dům nebo si jen udělat radost nákupem luxusních věcí? S bezúčelovým úvěrem můžete své peníze utratit na cokoli.“ znamená, že uživatel může podat žádost o poskytnutí služby a v případě úspěšné žádosti respektive v případě nalezení investora pro jeho konkrétní žádost mu bude vyplacen bezúčelový úvěr soukromým investorům ve formě virtuální měny bitcoin. Toto reklamní vyjádření však neznamená, že platforma mu vyplatí bezúčelový úvěr.

 

Co znamená reklamní vyjádření uvedené na internetové stránce „Získejte úvěr na cokoliv již dnes“?

Reklamní vyjádření uvedené na webu jako „Získejte úvěr na cokoliv již dnes“ znamená, že uživatel může podat žádost o poskytnutí služby ještě dnes, respektive v den kdy navštívil internetový portál a může se ucházet o bezúčelový úvěr formou vystavení své žádosti v investiční sekci přičemž v případě nalezení investora mu bude úvěr vyplacen investorem formou virtuální měny bitcoin.

 

Co znamená reklamní vyjádření uvedené na internetové stránce „Bydlení, auto nebo dovolená. Peníze můžete využít na byt, dům, auto či dovolenou. Peníze můžete využít na cokoli bez omezení.“?

Reklamní vyjádření uvedené na webu jako „Bydlení, auto nebo dovolená. Peníze můžete využít na byt, dům, auto či dovolenou. Peníze můžete využít na cokoli bez omezení.“ znamená, že uživatel, respektive dlužník může v případě úspěšné žádosti a po uzavření smlouvy o půjčce s investorem využít prostředků virtuální měny bitcoin bezúčelově a tedy k jakémukoli účelu.

 

Souhlasil/a jsem s všeobecnými obchodními podmínkami?

V případě, že jste odeslali žádost na internetové stránce platformy, tak jste se všeobecnými obchodními podmínkami souhlasili. Při odesílání žádosti jste zaklikli následující: Souhlasíte s obsahem Všeobecných obchodních podmínek uvedených na našem webu? Ano, prohlašuji že jsem se úplně seznámil/a s celým obsahem Všeobecných obchodních podmínek a s obsahem všech jejich jednotlivých součástí a výslovně souhlasím s celým jejich obsahem a plně jej akceptuji. Zaškrtnutím políčka souhlas s VOP na internetovém portálu uživatel prohlašuje, že se pečlivě a podrobně seznámil s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek včetně všech poplatků uvedených na internetovém portálu. V případě, že jste uhradili registrační poplatek a odeslali potvrzení o platbě prostřednictvím formuláře na internetové stránce platformy, tak při odesílání tohoto formuláře jste opětovně souhlasili s všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Co to znamená, když jsem souhlasil/a s všeobecnými obchodními podmínkami?

V případě, že jste souhlasili s všeobecnými obchodními podmínkami, tak se celý právní vztah řídí těmito obchodními podmínkami a všechny případné rozpory se řeší v souladu s tímto obchodními podmínkami. Není možné namítat obsah těchto obchodních podmínek, protože jste s nimi plně a dobrovolně souhlasili.

 

Co když nesouhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami?

V případě, že nesouhlasíte s obchodními podmínkami, neodesílejte žádost prostřednictvím internetové stránky platformy a neuhrazujte registrační poplatek. Takové upozornění obsahují i ​​samotné obchodní podmínky a to v následujícím znění: „V případě, že nesouhlasíte s obsahem této smlouvy nebo s některými jejími ustanoveními, nezaškrtávejte souhlas s touto smlouvou a také neodesílejte registraci prostřednictvím tohoto internetového portálu.“ Každý má tedy svobodnou možnost se rozhodnout , zda služby platformy využije nebo nevyužije.

 

Já jsem přece s obchodními podmínkami nesouhlasil/a. Co mám dělat?

V případě, že jste odeslali žádost na internetové stránce platformy, tak jste se všeobecnými obchodními podmínkami souhlasili. V případě, že jste souhlasili s všeobecnými obchodními podmínkami, tak se celý právní vztah řídí těmito obchodními podmínkami a všechny případné rozpory se řeší v souladu s tímto obchodními podmínkami. Není možné namítat obsah těchto obchodních podmínek, protože jste s nimi plně a dobrovolně souhlasili.

 

Jakým způsobem se hradí registrační poplatek?

V případě schválení žádosti o půjčku bude uživateli odeslán e-mail o schválení žádosti o půjčku, přičemž registrační poplatek uhradí virtuální měnou bitcoin formou přímé bitcoinové platby nebo zprostředkované platby bitcoinovým automatem. Součástí takového e-mailu může být i podrobný návod k provedení takové platby, odkazy na jednotlivé bitcoinové automaty nebo burzy a další potřebné informace k provedení takové platby. Platforma jasně deklaruje, že není vlastníkem ani provozovatelem žádného bitcoinového automatu nebo kryptoměnové burzy. Všechny informace umístěné na webové stránce platformy související s bitcoinovými automaty, jejich polohou, způsobem jejich využívání a burzami mají čistě jen informativní charakter. Platforma neodpovídá za žádné škody související s využíváním bitcoinových automatů nebo kryptoměnových burz. Registrační poplatek se hradí výhradně ve virtuální měně bitcoin a to buď prostřednictvím přímé bitcoinové platby nebo formou platby v tzv. bitcoinovém automatu, který funguje na principu směnárny, respektive kryptoměnové burzy. Registrační poplatek se nehradí použitím žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) a nehradí se ani platbou na bankovní účet nebo vkladem na bankovní účet. Registrační poplatek se nehradí ani v hotovosti s použitím jakékoli národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní), platebním šekem ani jiným obdobným způsobem. Platforma všechny transakce zpracovává jedině ve virtuální měně bitcoin a nepřijímá žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem. Využívání národních měn (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) je platformou výslovně zakázáno nejen na samotné platformě, ale i při uzavírání smlouvy o půjčce mezi dlužníkem a investorem. Ceny vyjadřující výši registračního poplatku na internetovém portálu slouží pouze jako reprezentativní příklad aktuální ceny virtuální měny bitcoin.

 

Jakým způsobem se neuhrazuje registrační poplatek?

Registrační poplatek se nehradí použitím žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) a nehradí se ani platbou na bankovní účet nebo vkladem na bankovní účet. Registrační poplatek se nehradí ani v hotovosti s použitím jakékoli národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní), platebním šekem ani jiným obdobným způsobem. Platforma všechny transakce zpracovává jedině ve virtuální měně bitcoin a nepřijímá žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem. Využívání národních měn (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) je platformou výslovně zakázáno nejen na samotné platformě, ale i při uzavírání smlouvy o půjčce mezi dlužníkem a investorem. Ceny vyjadřující výši registračního poplatku na internetovém portálu slouží pouze jako reprezentativní příklad aktuální ceny virtuální měny bitcoin.

 

Co mám dělat, když se chci stát investorem a investovat do jedné ze žádostí?

V případě, že se chcete zaregistrovat jako investor, prosím navštivte sekci Kontakty. V této sekci se nachází link, který je určen k registraci nových investorů. Po Vaší registraci Vám budou odeslány všechny potřebné informace k tomu, abyste mohli investovat do jedné nebo více žádostí.

 

Je mezi platformou a dlužníkem uzavřena smlouva?

Ano, mezi platformou a dlužníkem je uzavřena smlouva o poskytování služeb. Upozorňujeme, že tato smlouva není smlouvou o půjčce, smlouvou o poskytnutí jakéhokoli spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru a není ani smlouvou jejímž prostřednictvím se úvěr zprostředkuje. Zaškrtnutím políčka souhlasím s uzavřením smlouvy o poskytování služeb při registraci respektive podávání žádosti o půjčku vyslovujete souhlas s uzavřením této smlouvy podle ustanovení všeobecných obchodních podmínek, která vymezuje práva a povinnosti smluvních stran.

 

Jakým způsobem je uzavřena smlouva o poskytování služeb mezi dlužníkem a platformou?

Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Zaškrtnutím políčka souhlasím s uzavřením smlouvy o poskytování služeb při registraci respektive podávání žádosti o půjčku vyslovujete souhlas s uzavřením této smlouvy podle ustanovení všeobecných obchodních podmínek, která vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tímto způsobem tedy vznikne smlouva o poskytování služeb a to elektronickou formou.

Ustanovení kterého práva, respektive právního řádu se vztahují na smlouvu o poskytování služeb?

Smluvní strany se ve smyslu všeobecných obchodních podmínek dohodly, že rozhodné právo v případě uzavření této smlouvy je právo země Svatý Vincent a Grenadiny. Celý právní vztah se tedy řídí všeobecnými obchodními podmínkami a právem země Svatý Vincent a Grenadiny.

 

Je mezi investorem a dlužníkem uzavřena smlouva?

Mezi dlužníkem a investorem je uzavřena smlouva o půjčce. Taková smlouva je uzavřena pouze v případě, že se investor rozhodl investovat do dlužníkové žádosti. Taková smlouva se uzavírá na dálku, respektive elektronicky. Může se uzavřít i jiným způsobem, pokud s tím souhlasí obě strany. Při uzavírání takové smlouvy musí platforma poskytnout maximální součinnost. Tato smlouva musí být v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami. Tato smlouva je uzavřena použítím kryptoměny bitcoin.

 

Jakou službu mi je platforma povinna poskytnout po úhradě registračního poplatku?

Platforma je povinna vystavit dlužníkovu žádost o půjčku v investiční sekci na internetovém portálu a tím pádem ji zpřístupnit ostatním potenciálním investorům na dobu 12 měsíců. V případě, že projevil jakýkoli investor zájem o dlužníkovu žádost o půjčku, je platforma povinna koordinovat jejich společný postup tak, aby dlužník a investor mohli mezi sebou nerušeně uzavřít smlouvu o půjčce a platforma musí být tomuto procesu nápomocna v co největší míře.

 

Jaké služby platforma dlužníkovi neposkytuje?

Platforma není povinna vyhledat konkrétního investora pro dlužníka. Platforma negarantuje nalezení investora pro dlužníka po dobu vystavení žádosti o půjčku a negarantuje ani vyplacení půjčky investorem. Platforma neposkytne půjčku, spotřebitelský úvěr ani jiný úvěr nebo jinou finanční službu dlužníkovi, protože platforma neposkytuje půjčky, spotřebitelské úvěry, úvěry nebo jiné finanční služby. Platforma nezprostředkuje dlužníkovi půjčku, spotřebitelský úvěr, úvěr nebo jinou finanční službu, protože platforma nevykonává zprostředkovatelskou činnost. Platforma neposkytuje kreditní ani debetní karty.

 

Může platforma urychlit nalezení investora?

Ve smyslu všeobecných obchodních podmínek platforma neumí urychlit nalezení investora a negarantuje urychlení nalezení investora. Platforma negarantuje nalezení investora pro dlužníka po dobu vystavení žádosti o půjčku a negarantuje ani vyplacení půjčky investorem.

 

Na jak dlouho je moje žádost vystavena v investiční sekci?

Po úhradě registračního poplatku bude Vaše žádost vystavena v investiční sekci na dobu 12 měsíců. Po uplynutí lhůty 12 měsíců bude žádost z investiční sekce vymazána. Dlužník si však může uhradit opětovné vystavení žádosti v investiční sekci na dalších 12 měsíců.

 

Co to znamená, že má žádost bude dokončena do 24 hodin?

Dokončení žádosti do 24 hodin znamená, že Vaše žádost bude po úhradě registračního poplatku vystavena v investiční sekci do 24 hodin od úhrady registračního poplatku. Upozorňujeme, že tato lhůta běží pouze v pracovních dnech. Tato 24 hodinová lhůta neběží o víkendech a svátcích.

 

Mohu odstoupit od smlouvy?

Dlužník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření, ale musí tak učinit ještě před úhradou registračního poplatku. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je nezbytné odeslat odstoupení od smlouvy. Dlužník, respektive uživatel bere na vědomí, že od smlouvy nemůže odstoupit po úhradě registračního poplatku.

Jak spotřebitel mám právo odstoupit od smlouvy a mám právo na vrácení registračního poplatku ve smyslu zákona?

Ano, jako spotřebitel v klasickém právním vztahu máte právo nejen na odstoupení od smlouvy, ale disponujete i dalším množstvím práv na základě předpisů, které upravují ochranu spotřebitele na státní ale i evropské úrovni. V případě naší platformy se však tyto předpisy na Vás nevztahují, protože se jedná o právní vztah který existuje v oblasti kryptoměn. V současné době na národní ani evropské úrovni neexistuje legislativa regulující nebo upravující činnost platformy která je založena na tzv. decentralizovaném financování, protože pracuje jedině s virtuální měnou bitcoin. Z toho důvodu důrazně upozorňujeme na tyto skutečnosti aby si potenciální uživatelé byli vědomi jaká služba jim je poskytnuta a jakým právním rámcem je upravena. Snaha o regulaci však v současnosti existuje a vytvoření právního rámce pro fungování DeFi projektů probíhá na národní i mezinárodní úrovni a proto podrobně sledujeme aktuální právní vývoj v této oblasti aby existence respektive fungování platformy bylo vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy na státní i nadstátní úrovni. Zároveň uvádíme, že všeobecné obchodní podmínky obsahují klauzuli týkající se rozhodného práva která jasně stanovuje, že rozhodným právem je právo země Svatý Vincent a Grenadiny.

 

Jaké jsou povinnosti platformy?

Platforma má povinnost zveřejnit dlužníka v investiční sekci na internetovém portálu v případě, že splnil všechny podmínky stanovené VOP a uhradil registrační poplatek. Platforma vystaví dlužníkovu žádost do 7 dnů v případě, že splnil všechny podmínky stanovené ve VOP a uhradil registrační poplatek. Platforma neposkytuje půjčky, spotřebitelské úvěry nebo jiné úvěry a ani jiné finanční služby nebo finanční produkty. Platforma nepracuje s žádnými národními měnami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní), ale pracuje pouze ve virtuální měně bitcoin. Platforma má právo zamítnout žádost o půjčku v případě, že byly uživatelům vyplněny údaje, které jsou nepravdivé, nesprávné nebo zkreslené. Platforma neodpovídá za pravdivost údajů uvedených uživateli, pravdivost a aktuálnost údajů uvedených na internetovém portálu, porušení smlouvy nebo protiprávní jednání ze strany dlužníka nebo investora, plnění povinností a závazků dlužníka nebo investora podle úvěrové smlouvy a platnost a zákonnost úvěrových smluv uzavřených prostřednictvím internetového portálu.

 

Kde najdu celé všeobecné obchodní podmínky k nastudování?

Celé aktuální znění všeobecných obchodních podmínek naleznete v sekci Informace. Přejděte prosím do spodní části stránky a proklikejte se do části VOP.

 

Na jaký soud se mám obrátit v případě sporu?

Pro rozhodování jakýchkoli sporů vyplývajících z této smlouvy jsou příslušné soudy země Svatý Vincent a Grenadiny. V případě jakýchkoli sporů vyplývajících ze smlouvy se prosím obraťte na soudní aparát země Svatý Vincent a Grenadiny. Smluvní strany se dohodly, že na vztahy neupravené v této smlouvě se budou vztahovat příslušná ustanovení práva země Svatý Vincent a Grenadiny. Smluvní strany se dohodly, že rozhodné právo v případě uzavření této smlouvy je právo země Svatý Vincent a Grenadiny.

 

Vlastníte bitcoinové automaty přes které se provádí bitcoinová platba?

Registrační poplatek se ve smyslu všeobecných obchodních podmínek hradí virtuální měnou bitcoin formou přímé bitcoinové platby nebo zprostředkované platby bitcoinovým automatem. Klient tedy může uhradit poplatek použitím QR kódu uvedeného na webu formou přímé bitcoinové platby přímo na blockchaine bez využití zprostředkovatele. Poplatek pro větší komfort uživatelů však může být uhrazen i prostřednictvím tzv. bitcoinového automatu. Na internetové stránce platformy může být umístěn podrobný návod k provedení takové platby, odkazy na jednotlivé bitcoinové automaty nebo burzy a další potřebné informace k provedení takové platby. Platforma však jasně deklaruje, že není vlastníkem ani provozovatelem žádného bitcoinového automatu nebo kryptoměnové burzy. Všechny informace umístěné na webové stránce platformy související s bitcoinovými automaty, jejich polohou, způsobem jejich využívání a burzami mají čistě jen informativní charakter. Platforma neodpovídá za žádné škody související s využíváním bitcoinových automatů nebo kryptoměnových burz.

 

Máte souhlas provozovatelů bitcoinových automatů ke zveřejnění jejich lokality?

Informace uvedené na internetové stránce platformy týkající se bitcoinových automatů mají čistě jen informativní charakter. Informace o bitcoinových automatech jako jejich fotky, poloha, umístění, adresa a další jsou informace veřejně dostupné pro každého a jsou zároveň uvedeny i na stránce www.coinatmradar.com přičemž ke zveřejnění takových informací nepotřebujeme souhlas vlastníků, respektive provozovatelů, jelikož se jedná o informace obecně známé a vlastníci takových automatů sami tyto informace zveřejnili. Platforma však jasně ve svých všeobecných obchodních podmínkách deklaruje, že není vlastníkem ani provozovatelem žádného bitcoinového automatu nebo kryptoměnové burzy. Zároveň odkazováním na takové automaty podporujeme místní kryptoměnovou komunitu a lokální ekonomiku státu. Uživatelé platformy využívají tyto automaty přičemž využívání takových automatů vyžaduje úhradu značných poplatků, které si účtují vlastníci automatů. Úhradou takového poplatku podpoříme nejen vlastníka automatu a tedy kryptoměnovou komunitu a konkrétní společnost ale i ekonomiku státu, ve kterém je takový automat provozován, jelikož každý takový poplatek podléhá zdanění. Výsledkem je tedy nejen podporování zvyšování ekonomické síly konkrétního státu, ale také efektivní podporování místních společností, což je důležitější, než podporovat odliv kryptoměn a finančních prostředků na zahraniční online burzy.

 

Máte potřebná povolení k provozu platformy?

Výslovně upozorňujeme, že platforma, která provozuje internetový portál ke své činnosti, nepotřebuje žádná zvláštní povolení nebo licence a zároveň nepodléhá žádné regulaci nebo dozoru ze stran státních, evropských nebo nadnárodních autorit nebo orgánů veřejné moci protože:

1. Platforma je založena na tzv. DeFi. Jedná se o decentralizované financování, které se nespoléhá na tradiční centralizované zprostředkovatele financování jako jsou burzy, banky, makléřské společnosti a podobně. Místo toho DeFi využívá kryptoměnový blockchain jako základ pro své fungování,

2. Platforma neposkytuje půjčky, úvěry a ani žádné jiné finanční produkty nebo služby,

3. Platforma nezprostředkovává půjčky, úvěry ani žádné jiné finanční produkty nebo služby,

4. Platforma nepracuje s žádnými národními měnami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) a to ani hotovostně ani bezhotovostně,

5. Platforma nevyužívá žádné bankovní služby, nepřijímá platby v hotovosti ani bezhotovostně, vkladem na účet, platby šekem nebo jiným obdobným způsobem. Platforma přijímá platby pouze ve virtuálním aktivu bitcoin,

6. Platforma pracuje jedině s virtuálním aktivem bitcoinem a všechny transakce zpracovává jedině ve virtuální měně bitcoin a nepřijímá žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem,

7. Celá platforma a celé její fungování je umístěno v prostoru kryptoměn a celá její činnost a fungování patří pod kryptoměnový sektor. Platforma nepůsobí na finančním trhu a při svém fungování a činnosti nevyužívá žádné národní měny v jakékoli platební formě (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem.

 

Oblast, ve které platforma působí, je právně neregulovaná?

V současné době na národní ani evropské úrovni neexistuje legislativa regulující nebo upravující činnost platformy která je založena na tzv. decentralizovaném financování, protože pracuje jedině s virtuální měnou bitcoin. Z toho důvodu důrazně upozorňujeme na tyto skutečnosti aby si potenciální uživatelé byli vědomi jaká služba jim je poskytnuta a jakým právním rámcem je upravena. Snaha o regulaci však v současnosti existuje a vytvoření právního rámce pro fungování DeFi projektů probíhá na národní i mezinárodní úrovni a proto podrobně sledujeme aktuální právní vývoj v této oblasti aby existence respektive fungování platformy bylo vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy na státní i nadstátní úrovni.

 

Nerozumím úplně celému fungování platformy. Co mám dělat?

Oblast působení platformy je velmi specifická a vyžaduje určitou úroveň technických a informativně-technických znalostí a proto doporučujeme každému, kdo plně nechápe smysl služby a fungování kryptoměnového sektoru, aby služby platformy nevyužíval a neodesílal žádost prostřednictvím internetové stránky platformy.

 

Musí platformu provozovat konkrétní společnost?

Výslovně upozorňujeme, že platforma, která provozuje internetový portál ke své činnosti, nepotřebuje žádná zvláštní povolení nebo licence a zároveň nepodléhá žádné regulaci nebo dozoru ze stran státních, evropských nebo nadnárodních autorit nebo orgánů veřejné moci protože:

1. Platforma je založena na tzv. DeFi. Jedná se o decentralizované financování, které se nespoléhá na tradiční centralizované zprostředkovatele financování jako jsou burzy, banky, makléřské společnosti a podobně. Místo toho DeFi využívá kryptoměnový blockchain jako základ pro své fungování,

2. Platforma neposkytuje půjčky, úvěry a ani žádné jiné finanční produkty nebo služby,

3. Platforma nezprostředkovává půjčky, úvěry ani žádné jiné finanční produkty nebo služby,

4. Platforma nepracuje s žádnými národními měnami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) a to ani hotovostně ani bezhotovostně,

5. Platforma nevyužívá žádné bankovní služby, nepřijímá platby v hotovosti ani bezhotovostně, vkladem na účet, platby šekem nebo jiným obdobným způsobem. Platforma přijímá platby pouze ve virtuálním aktivu bitcoin,

6. Platforma pracuje jedině s virtuálním aktivem bitcoinem a všechny transakce zpracovává jedině ve virtuální měně bitcoin a nepřijímá žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem.

 

Celá platforma a celé její fungování je umístěno v prostoru kryptoměn a celá její činnost a fungování patří pod kryptoměnový sektor. Platforma nepůsobí na finančním trhu a při svém fungování a činnosti nevyužívá žádné národní měny v jakékoli platební formě (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem.

 

V současné době na národní ani evropské úrovni neexistuje legislativa regulující nebo upravující činnost platformy která je založena na tzv. decentralizovaném financování, protože pracuje jedině s virtuální měnou bitcoin. Z toho důvodu důrazně upozorňujeme na tyto skutečnosti aby si potenciální uživatelé byli vědomi jaká služba jim je poskytnuta a jakým právním rámcem je upravena. Snaha o regulaci však v současnosti existuje a vytvoření právního rámce pro fungování DeFi projektů probíhá na národní i mezinárodní úrovni a proto podrobně sledujeme aktuální právní vývoj v této oblasti aby existence respektive fungování platformy bylo vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy na státní i nadstátní úrovni.

 

Vzhledem k neexistenci regulace, respektive neexistenci obecně závazných právních předpisů vztahujících se oblast působení platformy a skutečností uvedených výše v prostoru decentralizovaných financí není nezbytné, aby platformu provozovala konkrétní společnost zapsaná v obchodním rejstříku toho kterého státu a plnila zákonné povinnosti vyplývající pro společnosti zapsané v obchodním registru (vydávání faktur, dodržování předpisů na ochranu spotřebitele, vyřizování reklamací a odstoupení od smlouvy a další).

 

Jste klasická DeFi (decentralizované finance) služba?

Naše platforma je P2P DeFi kryptopůčková platforma s centralizovaným prvkem. P2P = peer to peer. DeFi = decentralizované finance. Další zvláštností naší P2P DeFi platformy kromě centralizačního prvku je absence robotických smart kontraktů. Smart kontrakty provádí přímo platforma (rozuměj osoba, nikoli robotický systém) a to ruční formou. Centralizační prvek v decentralizovaných financích může mít svá pozitiva a to zejména z titulu eliminace chyb a rigidnosti celého DeFi systému i když může být krypto komunitou vnímán negativně z titulu existence určité centralizace.

 

Musí platforma k této službě poskytovat fakturu?

Výslovně upozorňujeme, že platforma, která provozuje internetový portál ke své činnosti, nepotřebuje žádná zvláštní povolení nebo licence a zároveň nepodléhá žádné regulaci nebo dozoru ze stran státních, evropských nebo nadnárodních autorit nebo orgánů veřejné moci protože:

1. Platforma je založena na tzv. DeFi. Jedná se o decentralizované financování, které se nespoléhá na tradiční centralizované zprostředkovatele financování jako jsou burzy, banky, makléřské společnosti a podobně. Místo toho DeFi využívá kryptoměnový blockchain jako základ pro své fungování,

2. Platforma neposkytuje půjčky, úvěry a ani žádné jiné finanční produkty nebo služby,

3. Platforma nezprostředkovává půjčky, úvěry ani žádné jiné finanční produkty nebo služby,

4. Platforma nepracuje s žádnými národními měnami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) a to ani hotovostně ani bezhotovostně,

5. Platforma nevyužívá žádné bankovní služby, nepřijímá platby v hotovosti ani bezhotovostně, vkladem na účet, platby šekem nebo jiným obdobným způsobem. Platforma přijímá platby pouze ve virtuálním aktivu bitcoin,

6. Platforma pracuje jedině s virtuálním aktivem bitcoinem a všechny transakce zpracovává jedině ve virtuální měně bitcoin a nepřijímá žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem.

 

Celá platforma a celé její fungování je umístěno v prostoru kryptoměn a celá její činnost a fungování patří pod kryptoměnový sektor. Platforma nepůsobí na finančním trhu a při svém fungování a činnosti nevyužívá žádné národní měny v jakékoli platební formě (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem.

 

V současné době na národní ani evropské úrovni neexistuje legislativa regulující nebo upravující činnost platformy která je založena na tzv. decentralizovaném financování, protože pracuje jedině s virtuální měnou bitcoin. Z toho důvodu důrazně upozorňujeme na tyto skutečnosti aby si potenciální uživatelé byli vědomi jaká služba jim je poskytnuta a jakým právním rámcem je upravena. Snaha o regulaci však v současnosti existuje a vytvoření právního rámce pro fungování DeFi projektů probíhá na národní i mezinárodní úrovni a proto podrobně sledujeme aktuální právní vývoj v této oblasti aby existence respektive fungování platformy bylo vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy na státní i nadstátní úrovni.

 

Vzhledem k neexistenci regulace, respektive neexistenci obecně závazných právních předpisů vztahujících se oblast působení platformy a skutečností uvedených výše v prostoru decentralizovaných financí není nezbytné, aby platformu provozovala konkrétní společnost zapsaná v obchodním rejstříku toho kterého státu a plnila zákonné povinnosti vyplývající pro společnosti zapsané v obchodním registru (vydávání faktur, dodržování předpisů na ochranu spotřebitele, vyřizování reklamací a odstoupení od smlouvy a další).

 

Plníte si zákonné povinnosti ve formě daňové povinnosti?

Platforma funguje v souladu s aktuální národní a evropskou právní úpravou. Navzdory absenci regulace v oblasti kryptoměn a decentralizovaných financí existuje daňová povinnost vztahující se i na tuto oblast. Z tohoto titulu si platforma plní všechny daňové povinnosti a hradí daně tak, jak jí stanoví příslušné daňové právní předpisy. Plnění daňových povinností umí platforma objektivně prokázat kompetentním kontrolním orgánům.

 

Jakými právními předpisy se řídí právní vztahy vznikající na základě používání platformy?

Všechny právní vztahy vznikající na základě používání internetového portálu nebo v souvislosti s jeho používáním se řídí a řídí právními předpisy platnými v zemi Svatý Vincent a Grenadiny.

 

Obsahuje internetová stránka platformy upozornění pro potenciální klienty?

Ano. V případě, že se na web platformy připojí jakýkoli uživatel, je ihned upozorněn mimo jiné takzvaným vyskakovacím lightboxem ve spodní části webové stránky a to v následujícím znění: Upozorňujeme, aby si potenciální klient podrobně nastudoval obchodní podmínky pro plné pochopení poskytované služby.

 

Je možná existence platformy jejíž oblast působení je neregulovaná?

Existence této platformy je přípustná, legální a legitimní, a to mimo jiné i s ohledem na právní zásadu: každý může činit, co není zákonem zakázáno.

 

Všechny odpovědi jsou citacemi přímo z všeobecných obchodních podmínek nebo jsou v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami.

Část II. – Odkazy na relevantní informační zdroje

 

Tato část pojednává o odkazech na jednotlivé informační zdroje, které jsou pramenem důležitých informací o problematice kryptoměn, decentralizovaných financí v oblasti kryptoměn, regulace kryptoměn a podobně. Tyto odkazy mohou pocházet přímo od jednotlivých orgánů státu nebo z článků novin, deníků nebo internetových zdrojů různé povahy.

1. Kryptoměny vs. Regulace

KLB Článok 1.png
Článok P2P CZ 2.png

Část III. – Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky používání internetového portálu (dále jen „VOP“) blíže a podrobně vymezují zásady a podmínky využívání služeb poskytovaných prostřednictvím internetového portálu (dále jen „portál“ nebo „platforma“) a podrobně specifikují práva a povinnosti.

1.2 Právní vztahy mezi platformou, potenciálním dlužníkem a potenciálním investorem se řídí těmito VOP a konkrétní smlouvou o půjčce mezi potenciálním dlužníkem a investorem.

1.3 Podmínkou využívání služeb platformy je registrace a verifikace uživatele na internetovém portálu vyplněním formuláře buď ze strany dlužníka nebo ze strany investora, provedení činností vyžadovaných internetovým portálem, akceptace podmínek specifikovaných v těchto VOP a uhrazení registračního poplatku.

2. Výklad pojmů

2.1 Internetový portál je internetová decentralizovaná platforma peer to peer DeFi, prostřednictvím které se provozuje tzv. investiční sekce, kde se setkávají potenciální dlužníci a investoři a mají možnost mezi sebou uzavřít smlouvu o půjčce ve smyslu těchto VOP.

2.2 Správce decentralizovaného systému který spravuje tento decentralizovaný peer to peer DeFi (decentralized finance) portál na základě procesu registrace vystaví žádost o půjčku dlužníka v investiční sekci, kde může do takové žádosti investor, který je rovněž registrován prostřednictvím žádosti investovat. Investovat v takové formě, že mezi dlužníkem a investorem bude uzavřena smlouva o půjčce ve smyslu těchto VOP.

2.3 Dlužník je fyzická osoba, která v důsledku procesu registrace, verifikace a splnění všech podmínek vyžadovaných platformou získala status dlužníka a v důsledku toho byla žádost dlužníka vystavena v investiční sekci. Pro účely těchto VOP dlužník musí být plně způsobilý k právním úkonům.

2.4 Investor je fyzická osoba, která v důsledku procesu registrace, verifikace a splnění všech podmínek vyžadovaných platformou získala status investora a tedy si může vybrat z vystavených žádostí o půjčku v investiční sekci a může uzavřít smlouvu o půjčce s dlužníkem který má vystavenou žádost o půjčku v investiční sekcí. Pro účely těchto VOP investor nesmí být podnikatelem v oblasti financí, úvěrů a bankovnictví, musí být plně způsobilý k právním úkonům.

2.5 Investiční sekce je sekce na internetovém portálu, která obsahuje všechny vystavené žádosti o půjčku dlužníků a slouží pro investory, aby si mohli z těchto žádostí o půjčku vybrat a investovat do jedné z nich a tedy uzavřít s dlužníkem smlouvu o půjčce ve smyslu těchto VOP.

2.6 Vystavení žádosti nebo vystavení žádosti o půjčku znamená, že žádost o půjčku podaná uživatelem byla schválena, byly splněny všechny podmínky uvedené ve VOP a žádost o půjčku byla umístěna do investiční sekce uvedené na internetovém portálu s potřebnými informacemi pro investora, ale zároveň ve formě určité anonymizace, aby nedošlo k porušení ochrany osobních údajů nebo jiných zvláštních předpisů.

2.7 Žádost o půjčku nebo žádost o poskytnutí služby je žádost uživatele o vystavení žádosti o půjčku v investiční sekci umístěné na internetovém portálu. Nejedná se o žádost o půjčku od platformy, žádost o zprostředkování půjčky, žádost o jakoukoli finanční službu pro kterou se vyžaduje zvláštní povolení na základě zvláštních předpisů.

2.8 Schválení žádosti nebo schválení žádosti o půjčku nebo schválení žádosti o poskytnutí služby znamená, že žádost o půjčku kterou podal uživatel je schválena a je tedy způsobilá být vystavena v investiční sekci na internetovém portálu. Schválení žádosti nebo schválení žádosti o půjčku neznamená, že žádost o půjčku podaná uživatelem byla schválena a bude mu vyplacena nebo zprostředkována půjčka.

2.9 Registrační poplatek nebo poplatek za službu je poplatek za službu poskytovanou platformou, který hradí dlužník nebo investor, respektive uživatel. Uživatel uhrazením tohoto poplatku získá službu vystavení v investiční sekci (v případě pokud byla jeho žádost o půjčku schválena) na dobu 12 měsíců a získá status dlužníka. Investor registrací získá službu přístupu k investiční sekci a možnosti výběru s žádostí o půjčku s tím, že do jedné z nich může investovat.

2.10 Smlouva o půjčce nebo smlouva o úvěru je smlouva uzavřená mezi dlužníkem a investorem a je výsledkem shody dlužníka a investora kteří se spojili v investiční sekci. Taková smlouva musí být v souladu s VOP platformy.

2.11 Smlouva o poskytování služeb je uzavřena v souladu s těmito VOP mezi platformou a dlužníkem nebo mezi platformou a investorem jako výsledek procesu registrace příslušného subjektu.

2.12 Uživatel internetového portálu je osoba, která má zájem na základě procesu registrace a verifikace uzavřít smlouvu o poskytnutí služby a získat tak status dlužníka nebo investora za účelem využívání služeb internetového portálu a osoba která je dlužníkem nebo investorem.

2.13 Smluvní strany jsou platforma, dlužník a investor

2.14 Verifikace je proces kontrolních činností platformy zaměřený na ověření souladu dokumentů zaslaných od uživatele s údaji zadanými při jeho registraci, resp. pro ověření souladu údajů zadaných uživatelem při jeho registraci nebo dokumentů zaslaných od uživatele se skutečným stavem zachyceným ve veřejně přístupných databázích a registrech.

2.15 Aktivace nebo aktivování služby nebo vystavení žádosti nebo dokončení žádosti znamená proces vystavení žádosti o půjčku ve smyslu VOP na základě dokumentů zaslaných uživatelem v investiční sekci.

2.16 Pojem úspěšná žádost znamená, že žádost dlžníka vystavená v investiční sekci byla úspěšná v tom smyslu, že se našel investor, který uzavřel s dlžníkem smlouvu o úvěru.

2.17 Pojem uvedený na webu jako „Výše úvěru 20 000 Kč - 149 000 Kč / 150 000 Kč - 2 490 000 Kč / 2 500 000 Kč - 7 000 000 Kč“ znamená reprezentativní částky, které může uživatel při své žádosti zadat do registračního formuláře.

2.18 Fixní úrok 5% představuje celkový úrok kterým je zavázán investor na poskytnutí úvěru a to smlouvně a fixně na předmětnou dobu splácení úvěru.

2.19 Pojem uvedený na webu jako „Garance spokojenosti“ je specifické právo dlžníka na poskytnutí výhody, jejíž podmínky lze najít v sekci 5.1.5.1.3.

2.20 Reklamní vyjádření uvedené na webu jako „Získejte peníze a začněte žít již dnes“ znamená, že uživatel může podat žádost o poskytnutí služby ještě dnes, respektive v den kdy navštívil internetový portál a může se ucházet o bezúčelový úvěr formou vystavení své žádosti v investiční sekci přičemž v případě nalezení investora mu bude úvěr vyplacen investorem formou virtuální měny bitcoin.

2.21 Reklamní vyjádření uvedené na webu jako „Luxus už není nedostupný. Potřebujete vyplatit své dluhy, dopřát si nové auto, dovolenou nebo byt? Chtěli byste zrekonstruovat svůj dům nebo si jen udělat radost nákupem luxusních věcí? S bezúčelovým úvěrem můžete své peníze utratit na cokoli.“ znamená, že uživatel může podat žádost o poskytnutí služby a v případě úspěšné žádosti respektive v případě nalezení investora pro jeho konkrétní žádost mu bude vyplacen bezúčelový úvěr soukromým investorem ve formě virtuální měny bitcoin. Toto reklamní vyjádření však neznamená, že platforma mu vyplatí bezúčelový úvěr.

2.22 Reklamní vyjádření uvedené na webu jako „Získejte úvěr na cokoliv již dnes“ znamená, že uživatel může podat žádost o poskytnutí služby ještě dnes, respektive v den kdy navštívil internetový portál a může se ucházet o bezúčelový úvěr formou vystavení své žádosti v investiční sekci přičemž v případě nalezení investora mu bude úvěr vyplacen investorem formou virtuální měny bitcoin.

2.23 Reklamní vyjádření uvedené na webu jako „Bydlení, auto nebo dovolená. Peníze můžete využít na byt, dům, auto či dovolenou. Peníze můžete využít na cokoli bez omezení.“ znamená, že uživatel, respektive dlužník může v případě úspěšné žádosti a po uzavření smlouvy o půjčce s investorem využít prostředků virtuální měny bitcoin bezúčelově a tedy k jakémukoli účelu.

3. Získání statusu dlužníka

3.1 Registrace dlužníka nebo schválení žádosti o půjčku

3.1.1 V případě, že chce uživatel získat status dlužníka je povinen vyplnit registraci kde je třeba zadat informace jako jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další požadované údaje internetovým portálem a akceptovat VOP včetně ceny za registraci uvedenou přímo na internetovém portálu . Zaškrtnutím políčka souhlas s VOP na internetovém portálu uživatel prohlašuje, že se pečlivě a podrobně seznámil s obsahem těchto VOP včetně všech poplatků uvedených na internetovém portálu.

3.1.2 V případě schválení žádosti o půjčku bude uživateli odeslán e-mail o schválení žádosti o půjčku přičemž registrační poplatek uhradí virtuální měnou bitcoin formou přímé bitcoinové platby nebo zprostředkované platby bitcoinovým automatem. Součástí takového e-mailu může být i podrobný návod k provedení takové platby, odkazy na jednotlivé bitcoinové automaty nebo burzy a další potřebné informace k provedení takové platby. Platforma jasně deklaruje, že není vlastníkem ani provozovatelem žádného bitcoinového automatu nebo kryptomenové burzy. Všechny informace umístěné na webové stránce platformy související s bitcoinovými automaty, jejich polohou, způsobem jejich využívání a burzami mají čistě jen informativní charakter. Platforma neodpovídá za žádné škody související s využíváním bitcoinových automatů nebo kryptomenových burz.

3.1.3 Uživatel je povinen vždy zadat správné a pravdivé údaje které jsou vyžadovány při žádosti o půjčku přičemž zadání nesprávných nebo nepravdivých údajů je důvodem k odepření nebo zrušení schválení žádosti o půjčku.

3.1.4 Uživatel bere na vědomí, že pouze na základě vyplnění žádosti o půjčku nemá automaticky nárok na využívání všech služeb poskytovaných prostřednictvím internetového portálu. Nárok na využívání služby poskytované internetovým portálem vzniká až okamžikem vzniku smlouvy o poskytnutí služby a úplným uhrazením registračního poplatku.

3.1.5 Uživatel, který má zájem uzavřít smlouvu o poskytnutí služby a získat tak status dlužníka a mít vystavenou svou žádost o půjčku v investiční sekci, bere na vědomí, že nezbytným předpokladem pro uzavření takové smlouvy je schválení žádosti o půjčku a uhrazení příslušného registračního poplatku.

4. Získání statusu investora

4.1 Registrace Investora

4.1.1 V případě, že chce uživatel získat status investora je povinen vyplnit registraci kde je třeba zadat informace jako jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další požadované údaje internetovým portálem a akceptovat VOP. Zaškrtnutím políčka souhlas s VOP na internetovém portálu uživatel prohlašuje, že se pečlivě a podrobně seznámil s obsahem těchto VOP.

4.1.2 V případě schválení registrace investora bude uživateli odeslán e-mail o schválení jeho registrace a budou mu odeslány potřebné přístupy k investiční sekci kde si bude moci vybrat z vystavených žádostí dlužníků.

4.1.3 Uživatel je povinen vždy zadat správné a pravdivé údaje které jsou vyžadovány při registraci investora přičemž zadání nesprávných nebo nepravdivých údajů je důvodem k odepření nebo zrušení takové registrace.

4.1.4 Uživatel bere na vědomí, že pouze na základě vyplnění registrace investora nemá automaticky nárok na využívání všech služeb poskytovaných prostřednictvím internetového portálu. Nárok na využívání služby poskytované internetovým portálem vzniká až okamžikem vzniku smlouvy o poskytnutí služby, respektive okamžikem schválení registrace investora.

4.1.5 Uživatel, který má zájem uzavřít smlouvu o poskytnutí služby a získat tak status investora a mít přístup k investiční sekci, bere na vědomí, že nezbytným předpokladem pro uzavření takové smlouvy je schválení registrace investora.

5. Smlouva o poskytování služeb

5.1 Platforma a dlužník

5.1.1 Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) je uzavřena mezi platformou a dlužníkem.

5.1.2 Tato smlouva není smlouvou o půjčce, smlouvou o poskytnutí jakéhokoli spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru a není ani smlouvou jejímž prostřednictvím se úvěr zprostředkuje.

5.1.3 Zaškrtnutím políčka souhlasím s uzavřením smlouvy o poskytování služeb při registraci vyslovujete souhlas s uzavřením této smlouvy podle ustanovení těchto VOP, která vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že rozhodné právo v případě uzavření této smlouvy je právo země Svatý Vincent a Grenadiny.

5.1.4 V případě, že nesouhlasíte s obsahem této smlouvy nebo s některými jejími ustanoveními, nezaškrtávejte souhlas s touto smlouvou a také neodesílejte registraci respektive žádost o půjčku prostřednictvím tohoto internetového portálu.

5.1.5 Předmět smlouvy a rozsah poskytovaných služeb

5.1.5.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb platformou dlužníkovi a to v konkrétním následujícím rozsahu:

5.1.5.1.1 Vystavit dlužníkovu žádost o půjčku v investiční sekci na internetovém portálu a tím pádem ji zpřístupnit ostatním potenciálním investorům na dobu 12 měsíců.

5.1.5.1.2 V případě, že jakýkoli investor projevil zájem o dlužníkovu žádost o půjčku, koordinovat jejich společný postup tak, aby dlužník a investor mohli mezi sebou nerušeně uzavřít smlouvu o půjčce a platforma musí být tomuto procesu nápomocna v co největší míře.

5.1.5.1.3 V případě, že nebyl nalezen pro dlužníka investor, tak platforma poskytne dlužníkovi výhodu nad rámec jeho zákonných práv a to buď ve formě vystavení v investiční sekci na dalších 12 měsíců zdarma nebo ve formě vrácení virtuální měny bitcoin. Tato výhoda se na internetovém portálu označuje také jako „Garance spokojenosti“ nebo jako „Vrácení peněz - Nejste spokojen s našimi službami? Každý klient má nárok na vrácení peněz ve smyslu našich obchodních podmínek.“ nebo jako „Vrácení celé částky za balík – Nad rámec odstoupení od smlouvy poskytujeme i vrácení celé částky uhrazené za konkrétní balík ve smyslu našich obchodních podmínek.“. O tom, zda bude dlužníkovi poskytnuto vystavení v investiční sekci na 12 měsíců zdarma nebo vrácení virtuální měny bitcoin, rozhodne vždy platforma. Nárokování těchto výhod není právně vymahatelné. Rozhodnutí platformy v této věci je konečné a nelze jej namítat. Rozhodnutí o takové výhodě je provedeno platformou na výslovnou žádost dlužníka, kterou musí odeslat na e-mail defieurope@gmail.com až po uplynutí 12 měsíců od vystavení dlužníkovy žádosti v investiční sekci. Takové rozhodnutí bude provedeno do 30 kalendářních dnů. Pokud v této lhůtě rozhodnutí vydáno nebude, znamená to, že takový nárok o poskytnutí této výhody ve smyslu VOP dlužníka byl platformou zamítnut. V případě, že byla dlužníkovi poskytnuta výhoda vystavení jeho žádosti v investiční sekci na dalších 12 měsíců zdarma, po uplynutí této lhůty již nemá nárok na vystavení v investiční sekci na dalších 12 měsíců nebo na vrácení virtuální měny bitcoin.

5.1.5.2 Platforma dlužníkovi neposkytuje a ani nezprostředkuje následující služby:

5.1.2.2.1 Platforma není povinna vyhledat konkrétního investora pro dlužníka.

5.1.2.2.2 Platforma negarantuje nalezení investora pro dlužníka během doby vystavení žádosti o půjčku a negarantuje ani vyplacení půjčky investorům.

5.1.2.2.3 Platforma neposkytne půjčku, spotřebitelský úvěr ani jiný úvěr nebo jinou finanční službu dlužníkovi, protože platforma neposkytuje půjčky, spotřebitelské úvěry, úvěry nebo jiné finanční služby. Platforma nezprostředkuje dlužníkovi půjčku, spotřebitelský úvěr, úvěr nebo jinou finanční službu, protože platforma nevykonává zprostředkovatelskou činnost. 5.1.2.2.4 Platforma neposkytuje kreditní ani debetní karty.

5.1.2.2.5 Platforma neumí urychlit nalezení investora a negarantuje urychlení nalezení investora.

5.1.5.3 Dlužník se zavazuje:

5.1.5.3.1 Dodržovat VOP a všechny jejich části.

5.1.5.3.2 Uhradit registrační poplatek uvedený na internetovém portálu za služby poskytnuté platformou a to ve výši kterou stanovuje internetový portál.

5.1.5.4 Platforma se zavazuje:

5.1.5.4.1 Poskytovat své služby s maximálním úsilím a odbornou péčí.

5.1.5.4.2 Poskytovat své služby v souladu s VOP.

5.1.6 Odměna

5.1.6.1 Odměna za poskytované služby je stanovena na období 1 roku, respektive 12 měsíců přičemž přesná výše odměny se nachází na internetovém portálu. Odměny jsou různé v případě různého typu služby a všechny typy odměn a služeb jsou přehledně rozděleny a uvedeny na internetovém portálu.

5.1.6.2 Konkrétní odměna za konkrétní službu je vždy uživateli zobrazena předem a je s ní řádně obeznámen na internetovém portálu.

5.1.6.3 Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že v případě, že dlužník objednané služby nevyužije a to z jakéhokoli důvodu spočívajícího na straně dlužníka, nemá dlužník nárok na vrácení uhrazené odměny od platformy a to ani v celku a ani v částečném rozsahu.

5.1.6.4 Platforma si vyhrazuje právo v případě potřeby stanovit konečnou cenu na úhradu dlužníkovi pro služby, jejichž cena není jednoznačně stanovena na internetovém portálu.

5.1.7 Trvání smlouvy a její ukončení

5.1.7.1 Tato smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou a to na dobu 1 roku, respektive 12 měsíců. Platforma se zavazuje umožnit dlužníkovi na dobu 10 let po ukončení platnosti této smlouvy pasivní přístup k vloženým údajům a současně archivovat data dlužníka na stejné období, přičemž platforma na požádání dlužníka mu tuto databázi poskytne.

5.1.7.2 Tuto smlouvu lze výhradně ukončit:

5.1.7.2.1 Písemnou dohodou obou smluvních stran, nebo

5.1.7.2.2 Uplynutím doby, na kterou byla uzavřena.

5.1.7.3 Smluvní strany se dohodly, že platforma může s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy elektronicky e-mailem a to v případě, že dlužník nedodrží podmínky uvedené v této smlouvě nebo ve VOP nebo poruší-li jakoukoli jinou povinnost vyplývající z této smlouvy nebo z VOP . Toto odstoupení od smlouvy platforma odešle na e-mailovou adresu dlužníka.

5.1.7.4 Za platné odstoupení od smlouvy se považuje i případ, kdy dlužník e-mailovou zprávu obsahující odstoupení od smlouvy nepřevezme. Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o doručení jakékoli e-mailové zprávy dlužníkovi se třetí den ode dne jejího odeslání považuje za den doručení.

5.1.8 Práva a povinnosti dlužníka

5.1.8.1 Dlužník má právo být zveřejněn v investiční sekci na internetovém portálu v případě, že splnil všechny podmínky stanovené VOP a uhradil registrační poplatek.

5.1.8.2 Dlužník je povinen při podávání žádosti o půjčku uvádět pravdivé, správné a nezkreslené údaje a plně odpovídá za správnost takových údajů.

5.1.8.3 Dlužník má právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření, ale musí tak učinit ještě před úhradou registračního poplatku. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je nezbytné odeslat odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud dlužník odešle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Dlužník, respektive uživatel však bere na vědomí, že od smlouvy nemůže odstoupit po úhradě registračního poplatku.

5.1.8.4 Využívání národních měn (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) je platformou výslovně zakázáno nejen na samotné platformě, ale i při uzavírání smlouvy o půjčce mezi dlužníkem a investorem.

5.1.8.5 Dlužník, respektive uživatel je povinen žádost o půjčku vyplnit pravdivě.

5.1.8.6 Dlužník je povinen se seznámit s obsahem těchto VOP a ustanoveními smlouvy o poskytování služeb jejíž ustanovení jsou součástí těchto VOP.

5.1.8.7 Dlužník je povinen používat internetový portál v souladu s VOP a smlouvou o poskytování služeb.

5.1.8.8 Dlužník je povinen používat internetový portál v souladu dobrými mravy a zvyklostmi.

5.1.9 Práva a povinnosti platformy

5.1.9.1 Platforma má povinnost zveřejnit dlužníka v investiční sekci na internetovém portálu v případě, že splnil všechny podmínky stanovené VOP a uhradil registrační poplatek.

5.1.9.2 Platforma má právo zamítnout žádost o půjčku v případě, že byly uživatelům vyplněny údaje, které jsou nepravdivé, nesprávné nebo zkreslené.

5.1.9.3 Platforma vystaví dlužníkovu žádost do 7 dnů v případě, že splnil všechny podmínky stanovené ve VOP a uhradil registrační poplatek.

5.1.9.4 Platforma neposkytuje půjčky, spotřebitelské úvěry nebo jiné úvěry a ani jiné finanční služby nebo finanční produkty. Platforma nepracuje se žádnými národními měnami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní), ale pracuje pouze ve virtuální měně bitcoin.

5.1.9.5 Platforma neodpovídá za pravdivost údajů uvedených uživateli, pravdivost a aktuálnost údajů uvedených na internetovém portálu, porušení smlouvy nebo protiprávní jednání ze strany dlužníka nebo investora, plnění povinností a závazků dlužníka nebo investora podle úvěrové smlouvy a platnost a zákonnost úvěrových smluv uzavřených prostřednictvím internetového portálu.

5.1.10 Závěrečná ustanovení

5.1.10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami. Platnost a účinnost smlouvy vzniká odesláním registračního formuláře ze strany dlužníka a souhlasem s VOP a zároveň schválením na straně platformy.

5.1.10.2 Pokud některá ustanovení této smlouvy budou smluvní strany, soud nebo jiné kompetentní orgány považovat za neplatné nebo nevymahatelné, pak takové ustanovení bude neplatné pouze v dotčeném a v nejužším možném rozsahu, přičemž jeho zbývající část, význam a dopady jakož i ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti. Smluvní strany budou v takovém případě postupovat tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymahatelné nebo neplatné byl v maximálně možné míře respektován a pro účastníky právně závazný ve formě umožňující jeho právní vymahatelnost. Smluvní strany se současně zavazují, že jakékoli neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy nahradí novým ustanovením, které bude svým významem co nejblíže příslušnému neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení.

5.1.10.3 Uzavřením této smlouvy dlužník výslovně souhlasí se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů a jiných údajů, které zadá na internetovém portálu. Platforma se zavazuje, že bude osobní a jiné údaje dlužníka chránit a neposkytne je třetí osobě s výjimkou případů, kdy jí je tato povinnost nařízena na základě zákona nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní nebo veřejné moci.

5.1.10.4 Smluvní strany se zavazují neposkytovat třetím stranám informace týkající se obsahu této smlouvy, pokud tyto třetí strany nejsou vázány mlčenlivostí, pokud to není vyžadováno právními předpisy nebo pokud neobdržely písemný souhlas druhé smluvní strany nebo není-li to nezbytné za účelem splnění práv a povinností vyplývajících z ustanovení této smlouvy.

5.1.10.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že smluvní strany mají právní způsobilost takovou smlouvu uzavřít a že osoby jednající za smluvní strany jsou oprávněny za smluvní stranu jednat a v rozsahu této smlouvy ji i zavázat.

5.1.10.6 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Pro rozhodování jakýchkoli sporů vyplývajících z této smlouvy jsou příslušné soudy země Svatý Vincent a Grenadiny. Smluvní strany se dohodly, že na vztahy neupravené v této smlouvě se budou vztahovat příslušná ustanovení práva země Svatý Vincent a Grenadiny. Smluvní strany se dohodly, že rozhodné právo v případě uzavření této smlouvy je právo země Svatý Vincent a Grenadiny.

5.1.10.7 Tato smlouva představuje konečné a úplné ujednání smluvních stran a nahrazuje veškerou dosavadní korespondenci, jednání nebo jakákoli oznámení či dokumenty ve věci obsahu této smlouvy. Žádné ústní vysvětlení nebo ústní informace poskytnutá jednou smluvní stranou druhé smluvní straně nezmění výklad této smlouvy.

5.1.10.8 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5.1.10.9 Smluvní strany prohlašují, že projevy jsou jim dostatečně srozumitelné, jejich smluvní volnost není ničím omezena, právní úkon je učiněn v předepsané formě, obsah této smlouvy si řádně přečetli, vzájemně vysvětlili a na znak souhlasu s ní ji svobodně, vážně, určitě, ne v tísni a ne za nápadně nevýhodných podmínek, uzavřeli tak jak je uvedeno ve VOP.

5.2 Platforma a investor

5.2.1 Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) je uzavřena mezi platformou a investorem.

5.2.2 Tato smlouva není smlouvou o půjčce, smlouvou o poskytnutí jakéhokoli spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru a není ani smlouvou jejímž prostřednictvím se úvěr zprostředkuje.

5.2.3 Zaškrtnutím políčka souhlasím s uzavřením smlouvy o poskytování služeb při registraci vyslovujete souhlas s uzavřením této smlouvy podle ustanovení těchto VOP, která vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že rozhodné právo v případě uzavření této smlouvy je právo země Svatý Vincent a Grenadiny.

5.2.4 V případě, že nesouhlasíte s obsahem této smlouvy nebo s některými jejími ustanoveními, nezaškrtávejte souhlas s touto smlouvou a také neodesílejte registraci prostřednictvím tohoto internetového portálu.

5.2.5 Předmět smlouvy a rozsah poskytovaných služeb

5.2.5.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb platformou investorovi a to v konkrétním následujícím rozsahu:

5.2.5.1.1 Zpřístupnit investorovi investiční sekci na internetovém portálu tak, aby měl přístup ke všem vystaveným žádostem o půjčku a mohl si vybrat konkrétní žádost pro své investování a to na dobu 1 roku, respektive 12 měsíců.

5.2.5.1.2 V případě, že investor projevil zájem o dlužníkovu žádost o půjčku, koordinovat jejich společný postup tak, aby dlužník a investor mohli mezi sebou nerušeně uzavřít smlouvu o půjčce a platforma musí být tomuto procesu nápomocna v co největší míře.

5.2.5.2 Platforma investorovi neposkytuje a ani nezprostředkuje následující služby:

5.2.2.2.1 Platforma není povinna vyhledat konkrétního dlužníka.

5.2.2.2.2 Platforma negarantuje nalezení dlužníka pro investora během doby přístupu do investiční sekce.

5.2.2.2.3 Platforma neposkytne půjčku, spotřebitelský úvěr ani jiný úvěr nebo jinou finanční službu investorovi protože platforma neposkytuje půjčky, spotřebitelské úvěry, úvěry nebo jiné finanční služby. Platforma nezprostředkuje investorovi půjčku, spotřebitelský úvěr, úvěr nebo jinou finanční službu, protože platforma nevykonává zprostředkovatelskou činnost.

5.2.2.2.4 Platforma neposkytuje kreditní ani debetní karty.

5.2.2.2.5 Platforma neumí urychlit nalezení dlužníka a negarantuje urychlení nalezení dlužníka.

5.2.5.3 Investor se zavazuje:

5.2.5.3.1 Dodržovat VOP a všechny jejich části.

5.2.5.3.2 V případě uzavření smlouvy o půjčce s dlužníkem je investor povinen držet se maximálního limitu úroku uvedeného na internetovém portálu a nesmí jej překročit. Nižší úrok může být dohodnutý.

5.2.5.3.3 V případě uzavření smlouvy o půjčce s dlužníkem je investor povinen se držet povinnosti vyplacení půjčky ve virtuální měně bitcoin a akceptovat splátky ve virtuální měně bitcoin. V tomto smluvním vztahu se nevyužívají žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) a použití takových národních měn je platformou výslovně zakázáno.

5.2.5.3.4 V případě uzavření smlouvy o půjčce s dlužníkem je investor povinen akceptovat výši úvěru a také jednotlivé splátky zadané dlužníkem a je povinen akceptovat i délku splácení zadanou dlužníkem. Není vyloučena vzájemná modifikace těchto vztahů smluvně mezi dlužníkem a investorem.

5.2.5.4 Platforma se zavazuje:

5.2.5.4.1 Poskytovat své služby s maximálním úsilím a odbornou péčí.

5.2.5.4.2 Poskytovat své služby v souladu s VOP.

5.2.7 Trvání smlouvy a její ukončení

5.2.7.1 Tato smlouva se uzavírá vždy na dobu 1 roku, respektive 12 měsíců. Platforma se zavazuje umožnit investorovi na dobu 10 let po ukončení platnosti této smlouvy pasivní přístup k vloženým údajům a současně archivovat data investora na stejné období, přičemž platforma na požádání investora mu tuto databázi poskytne.

5.2.7.2 Tuto smlouvu lze výhradně ukončit:

5.2.7.2.1 Písemnou dohodou obou smluvních stran, nebo

5.2.7.2.2 Uplynutím doby, na kterou byla uzavřena.

5.2.7.3 Smluvní strany se dohodly, že platforma může s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy elektronicky e-mailem a to v případě, že investor nedodrží podmínky uvedené v této smlouvě nebo ve VOP nebo poruší-li jakoukoli jinou povinnost vyplývající z této smlouvy nebo z VOP. Toto odstoupení od smlouvy platforma odešle na e-mailovou adresu investora.

5.2.7.4 Za platné odstoupení od smlouvy se považuje i případ, kdy investor e-mailovou zprávu obsahující odstoupení od smlouvy nepřevezme. Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o doručení jakékoli e-mailové zprávy investorovi se třetí den ode dne jejího odeslání považuje za den doručení.

5.2.8 Práva a povinnosti investora

5.2.8.1 Investor má právo získat přístup k investiční sekci na internetovém portálu v případě, že splnil všechny podmínky stanovené VOP a jeho registrace byla schválena.

5.2.8.2 Investor je povinen při registraci uvádět pravdivé, správné a nezkreslené údaje a plně odpovídá za správnost takových údajů.

5.2.8.3 V případě, že investor najde vhodnou investici a dojde k uzavření smlouvy o půjčce s dlužníkem, je investor povinen se držet maximálně stanoveného úroku uvedeného na internetovém portálu a také se řídit dalšími jeho povinnostmi stanovenými těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

5.2.8.4 Investor má také právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření.

5.1.8.5 Využívání národních měn (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) je platformou výslovně zakázáno nejen na samotné platformě, ale i při uzavírání smlouvy o půjčce mezi dlužníkem a investorem.

5.1.8.6 Investor je povinen registraci vyplnit pravdivě.

5.1.8.7 Investor je povinen se seznámit s obsahem těchto VOP a ustanoveními smlouvy o poskytování služeb jejíž ustanovení jsou součástí těchto VOP.

5.1.8.8 Investor je povinen používat internetový portál v souladu s VOP a smlouvou o poskytování služeb.

5.1.8.9 Investor je povinen používat internetový portál v souladu dobrými mravy a zvyklostmi.

5.2.9 Práva a povinnosti platformy

5.2.9.1 Platforma má povinnost umožnit investorovi přístup do investiční sekce na internetovém portálu v případě, že splnil všechny podmínky stanovené VOP.

5.2.9.2 Platforma má právo zamítnout registraci investora v případě, že byly uživatelem vyplněny údaje, které jsou nepravdivé, nesprávné nebo zkreslené. ​

5.2.10 Závěrečná ustanovení

5.2.10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem schválení registrace investora.

5.2.10.2 Pokud některá ustanovení této smlouvy budou smluvní strany, soud nebo jiné kompetentní orgány považovat za neplatné nebo nevymahatelné, pak takové ustanovení bude neplatné pouze v dotčeném a v nejužším možném rozsahu, přičemž jeho zbývající část, význam a dopady jakož i ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti. Smluvní strany budou v takovém případě postupovat tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymahatelné nebo neplatné byl v maximálně možné míře respektován a pro účastníky právně závazný ve formě umožňující jeho právní vymahatelnost. Smluvní strany se současně zavazují, že jakékoli neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy nahradí novým ustanovením, které bude svým významem co nejblíže příslušnému neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení.

5.2.10.3 Uzavřením této smlouvy investor výslovně souhlasí se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů a jiných údajů, které zadá na internetovém portálu. Platforma se zavazuje, že bude osobní a jiné údaje investora chránit a neposkytne je třetí osobě s výjimkou případů, kdy jí je tato povinnost nařízena na základě zákona nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní nebo veřejné moci.

5.2.10.4 Smluvní strany se zavazují neposkytovat třetím stranám informace týkající se obsahu této smlouvy, pokud tyto třetí strany nejsou vázány mlčenlivostí, pokud to není vyžadováno právními předpisy nebo pokud neobdržely písemný souhlas druhé smluvní strany nebo není-li to nezbytné za účelem splnění práv a povinností vyplývajících z ustanovení této smlouvy.

5.2.10.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že smluvní strany mají právní způsobilost takovou smlouvu uzavřít a že osoby jednající za smluvní strany jsou oprávněny za smluvní stranu jednat a v rozsahu této smlouvy ji i zavázat.

5.2.10.6 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Pro rozhodování jakýchkoli sporů vyplývajících z této smlouvy jsou příslušné soudy země Svatý Vincent a Grenadiny. Smluvní strany se dohodly, že na vztahy neupravené v této smlouvě se budou vztahovat příslušná ustanovení práva země Svatý Vincent a Grenadiny. Smluvní strany se dohodly, že rozhodné právo v případě uzavření této smlouvy je právo země Svatý Vincent a Grenadiny.

5.2.10.7 Tato smlouva představuje konečné a úplné ujednání smluvních stran a nahrazuje veškerou dosavadní korespondenci, jednání nebo jakákoli oznámení či dokumenty ve věci obsahu této smlouvy. Žádné ústní vysvětlení nebo ústní informace poskytnutá jednou smluvní stranou druhé smluvní straně nezmění výklad této smlouvy.

5.2.10.8 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5.2.10.9 Smluvní strany prohlašují, že projevy jsou jim dostatečně srozumitelné, jejich smluvní volnost není ničím omezena, právní úkon je učiněn v předepsané formě, obsah této smlouvy si řádně přečetli, vzájemně vysvětlili a na znak souhlasu s ní ji svobodně, vážně, určitě, ne v tísni a ne za nápadně nevýhodných podmínek, uzavřeli tak jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy.

6. Princip fungování internetového portálu

6.1 Platforma neposkytuje půjčky, spotřebitelské úvěry nebo jiné úvěry a ani jiné finanční služby nebo finanční produkty. Platforma nepracuje se žádnými národními měnami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní), ale pracuje pouze výlučně ve virtuální měně bitcoin. Využívání národních měn je platformou výslovně zakázáno.

6.2 Úkolem platformy je pouze provoz investiční sekce na portálu kde se mohou setkat potenciální investoři a potenciální dlužníci a uzavřít mezi sebou smlouvu o půjčce a to výlučně jen ve formě virtuální měny bitcoin. Mezi dlužníkem a investorem nedochází k uzavření smlouvy o půjčce v jakékoli národní měně (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) ani ve formě úhrady na bankovní účet a ani ve formě hotovosti využitím národní měny. Využívání národních měn je platformou výslovně zakázáno nejen na samotné platformě, ale i při uzavírání smlouvy o půjčce mezi dlužníkem a investorem a tuto povinnost stanovenou VOP jsou všechny smluvní strany povinny dodržovat.

6.3 Platforma je oprávněna kdykoli ukončit provoz internetového portálu nebo jeho části.

6.4 Platforma neposkytuje půjčky ani úvěry ze svých vlastních ani jiných zdrojů, internetový portál je pouze virtuální elektronické místo, kde se setkávají investoři a dlužníci za účelem získání úvěru ve virtuální měně bitcoin. Jedná se o tvz. peer to peer decentralizovanou finanční platformu DeFi umístěnou v prostoru kryptomen mimo finanční systém.

6.5 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že platforma neuzavírá úvěrovou smlouvu svým jménem a na svůj účet. Úvěrová smlouva je vždy smlouvou mezi investorem a dlužníkem ve virtuální měně bitcoin. Platforma není smluvní stranou žádné úvěrové smlouvy.

6.6 Národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) které jsou uvedeny na internetovém portálu nebo v registračním formuláři jsou pouze reprezentativní hodnota virtuální měny bitcoin. Všechny právní vztahy které jsou výsledkem fungování internetového portálu jsou vázány virtuální měnou bitcoin a nikoli národními měnami.

6.7 Platforma neodpovídá za jakoukoli škodu, která vznikne v souvislosti s používáním internetového portálu jakémukoli uživateli, dlužníkovi nebo investorovi a také neodpovídá za jakékoli finanční ztráty investorů způsobené nevrácením poskytnutých prostředků ve formě virtuální měny bitcoin dlužníky.

7. Investiční sekce

7.1 Investiční sekce je sekce na internetovém portálu, která obsahuje všechny vystavené žádosti o půjčku dlužníků a slouží pro investory, aby si mohli z těchto žádostí o půjčku vybrat a investovat do jedné z nich a tedy uzavřít s dlužníkem smlouvu o půjčce.

7.2 Platforma je povinná v případě, že se dlužník a investor prostřednictvím ní dohodnou na uzavření smlouvy o půjčce poskytnout plnou součinnost při napomáhání uzavření takové smlouvy a to zejména prováděním prostředníka při kontaktu dlužníka a investora, poskytnutím šablony smlouvy o půjčce a v neposlední řadě i poskytnutím potřebných rad a doporučení pro obě strany.

7.3 Investiční sekce na platformě může být rozdělena na více částí, respektive více samostatných dokumentů z titulu lepší přehlednosti.

8. Úvěrová smlouva

8.1 Úvěrová smlouva je uzavřena mezi dlužníkem a investorem.

8.2 Úvěrová smlouva je uzavřena mezi dlužníkem a investorem navzájem přičemž investor se nezabývá poskytováním úvěrů a proto se nemůže jednat o spotřebitelskou smlouvu a ani o spotřebitelský úvěr, respektive spotřební úvěr.

8.3 Úvěrová smlouva mezi dlužníkem a investorem není uzavřena s použitím žádné národní měny v bezhotovostním styku (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) a není ani uzavřena s použitím žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) v hotovostním styku. Uvedení národní měny na platformě může sloužit jen jako reprezentativní příklad aktuální ceny virtuální měny bitcoin.

8.4 Úvěrová smlouva mezi dlužníkem a investorem je vždy uzavřena ve virtuální měně bitcoin a splácena ve virtuální měně bitcoin. Využívání národních měn (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) je platformou výslovně zakázáno nejen na samotné platformě, ale i při uzavírání smlouvy o půjčce mezi dlužníkem a investorem.

9. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

9.1 Zaškrtnutím políčka které se věnuje souhlasu s VOP a ochranou osobních údajů uživatel vyjadřuje svůj dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zde uvedeném. Svůj souhlas se zpracováním uděluje na dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

9.2 Zpracovávané osobní údaje a doklady jsou jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, e-mail, telefon, rodinný stav, finanční situace, soubory cookies, číslo občanského průkazu a další informace vyplněné v rámci formulářů umístěných na internetovém portálu.

9.3 Svým souhlasem uživatel také prohlašuje, že poskytnutí zde uvedených údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoli odvolat na základě žádosti prostřednictvím e-mailu, má právo na opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů v informačním systému, má právo na likvidaci osobních údajů jejichž účel zpracování skončil nebo které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona. Své žádosti týkající se ochrany osobních údajů a cookies prosím směřujte na e-mail defieurope@gmail.com.

10. GDPR

10.1 Na základě příslušných obecně závazných právních předpisů týkajících se obecného nařízení o ochraně údajů jakož i ve smyslu čl. 10.1. 13 a 14 Nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jako „GDPR“) si Vás tímto dovolujeme informovat o zpracovávaných osobních údajích. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ při registraci na webové stránce vyjadřuje každý uživatel svůj dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zde uvedeném provozovateli internetového portálu. Svůj souhlas se zpracováním uděluji na dobu 10 let ode dne udělení souhlasu za účelem poskytování služeb uvedených v těchto obchodních podmínkách. Zároveň souhlasím, aby platforma poskytla tyto osobní údaje všem účastníkům uvedeným výhradně v uzavřené smlouvě o půjčce mezi věřitelem, respektive investorem a dlužníkem nebo advokátní kanceláří na základě oprávněného zájmu, k dalšímu zpracování za účelem mimosoudního, soudního nebo exekučního řízení za podmínek a v rozsahu zde uvedeném. Zpracovávané osobní údaje jsou: jméno, příjmení, občanství, rodné číslo, adresa, e-mail, telefon, rodinný stav, finanční situace, druh příjmu, soubory cookies a další informace zadávané uživatelem při registraci. Zpracovávanými doklady jsou kopie občanského průkazu. Svým souhlasem také prohlašuji, že jsou mi známa má práva při zpracovávání osobních údajů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména: 1. poskytnutí zde uvedených osobních údajů je dobrovolné, 2. svůj souhlas mohu kdykoli odvolat na základě písemné žádosti 3. právo požadovat v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému, 4. právo na opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 5. právo na likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil, 6. právo na likvidaci osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona.

11. Zvláštní a dodatková ustanovení

11.1 Cena jednotlivých balíků nebo programů uvedených na internetovém portálu se odvíjí od výše úvěru, kterou chce dlužník vystavit v investiční sekci.

11.2 Všechny statistiky uvedené na internetovém portálu jsou pouze reprezentativním příkladem nebo marketingovým, respektive reklamním sloganem a nejsou reálnou statistikou platformy.

11.3 V případě recenzí v sekci Recenze si platforma vyhrazuje právo zveřejnit jen ty recenze o kterých rozhodne, že jsou v souladu s dobrými mravy a nepoškozují dobré jméno platformy a také zveřejnit takzvané marketingové a reklamní recenze sloužící pro reklamní a propagační účely. Marketingové a reklamní recenze jsou pouze ilustračním (v případě zveřejnění obrázků) a reprezentativním příkladem a nemusí se zakládat na reálných zkušenostech konkrétních dlužníků, investorů nebo jiných osob.

11.4 V sekci Kontakty – Kontaktní formulář může uživatel zadat své dotazy a bude mu odeslána automatická elektronická odpověď, která bude obsahovat všechny potřebné informace které jako potenciální zájemce potřebuje. Tento automatizovaný systém byl vytvořen v zájmu zlepšení efektivity komunikace a zabránění duplicitních otázek, případě otázek, které si může sám uživatel dohledat v sekci Často kladené otázky nebo v konkrétních právních podkladech (zejména všeobecné obchodní podmínky, poučení o odstoupení od smlouvy a podobně). Uživatel, respektive dlužník nebo investor výslovně souhlasí s tím, že jeho požadavek odeslaný přes kontaktní formulář uvedený na platformě bude vybaven formou automatické odpovědi odeslané automatizovaným systémem. V případě, že uživatel potřebuje získat odpověď na specifický požadavek, může se se svým požadavkem obrátit elektronicky na e-mail defieurope@gmail.com. V případě, že na tuto e-mailovou adresu bude odeslán požadavek, respektive otázka která se týká informací již uvedených na platformě nebo ve VOP, platforma si vyhrazuje právo na takový požadavek nereagovat, respektive nevybavit ji.

11.5 V případě uvedení výrazu „Program naplněný“ nebo „Vyprodáno“ u jednotlivých balíků nebo programů služby to znamená, že v aktuálním čase není možné zadat žádost o vystavení do investiční sekce pro uvedené částky a pro konkrétní balík nebo program. Platforma si vyhrazuje právo sama stanovit pro které částky umožní odesílání žádostí a pro které částky odesílání žádostí neumožní.

11.6 V případě uvedení tzv. vyřízených žádostí s konkrétními částkami na internetovém portálu se jedná pouze o reprezentativní a marketingové uvedení příkladných žádostí, které jsou určeny pouze k marketingovým, reklamním a reprezentativním účelům a nemusí se zakládat na reálných zkušenostech konkrétních dlužníků, investorů nebo jiných osob.

12. Platba za službu ve virtuální měně bitcoin

12.1 Registrační poplatek se hradí výhradně ve virtuální měně bitcoin a to buď prostřednictvím přímé bitcoinové platby nebo formou platby v tzv. bitcoinovém automatu, který funguje na principu směnárny, respektive kryptomenové burzy. Registrační poplatek se nehradí použitím žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) a nehradí se ani platbou na bankovní účet nebo vkladem na bankovní účet. Registrační poplatek se nehradí ani v hotovosti s použitím jakékoli národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní), platebním šekem ani jiným obdobným způsobem. Platforma všechny transakce zpracovává jedině ve virtuální měně bitcoin a nepřijímá žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem. Využívání národních měn (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) je platformou výslovně zakázáno nejen na samotné platformě, ale i při uzavírání smlouvy o půjčce mezi dlužníkem a investorem. Ceny vyjadřující výši registračního poplatku na internetovém portálu slouží pouze jako reprezentativní příklad aktuální ceny virtuální měny bitcoin.

12.2 Platforma přiřadí konkrétní platbu v bitcoinu ke konkrétnímu uživateli na základě formuláře který uživatel vyplní po platbě a na základě přiloženého potvrzení o úhradě uživatele. Bez předložení potvrzení platforma nemůže ověřit a spárovat platbu.

12.3 Rozhodující kurz je kurz stanovený v době úhrady na základě kurzu uvedeného na www.coinmarketcap.com. Tolerance výkyvu kurzu je až 5% od aktuálního kurzu. V případě úhrady v bitcoinovém automatu je tolerance stanovena kurzem a poplatkem provozovatele automatu, respektive burzy.

13. Rámcové informace k fungování, struktuře, regulacím, zákonným povinnostem a další dodatková ustanovení

13.1 Výslovně upozorňujeme, že platforma, která provozuje internetový portál ke své činnosti, nepotřebuje žádná zvláštní povolení nebo licence a zároveň nepodléhá žádné regulaci nebo dozoru ze stran státních, evropských nebo nadnárodních autorit nebo orgánů veřejné moci.

1. Platforma je založena na tzv. DeFi. Jedná se o decentralizované financování, které se nespoléhá na tradiční centralizované zprostředkovatele financování jako jsou burzy, banky, makléřské společnosti a podobně. Místo toho DeFi využívá kryptoměnový blockchain jako základ pro své fungování,

2. Platforma neposkytuje půjčky, úvěry a ani žádné jiné finanční produkty nebo služby,

3. Platforma nezprostředkovává půjčky, úvěry ani žádné jiné finanční produkty nebo služby,

4. Platforma nepracuje s žádnými národními měnami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) a to ani hotovostně ani bezhotovostně,

5. Platforma nevyužívá žádné bankovní služby, nepřijímá platby v hotovosti ani bezhotovostně, vkladem na účet, platby šekem nebo jiným obdobným způsobem. Platforma přijímá platby pouze ve virtuálním aktivu bitcoin,

6. Platforma pracuje jedině s virtuálním aktivem bitcoinem a všechny transakce zpracovává jedině ve virtuální měně bitcoin a nepřijímá žádné národní měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem.

7. Celá platforma a celé její fungování je umístěno v prostoru kryptomen a celá její činnost a fungování patří pod kryptoměnový sektor. Platforma nepůsobí na finančním trhu a při svém fungování a činnosti nevyužívá žádné národní měny v jakékoli platební formě (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) bezhotovostně, hotovostně a ani žádným jiným dostupným alternativním způsobem.

13.2 V současné době na národní ani evropské úrovni neexistuje legislativa regulující nebo upravující činnost platformy která je založena na tzv. decentralizovaném financování, protože pracuje jedině s virtuální měnou bitcoin. Z toho důvodu důrazně upozorňujeme na tyto skutečnosti aby si potenciální uživatelé byli vědomi jaká služba jim je poskytnuta a jakým právním rámcem je upravena. Snaha o regulaci však v současnosti existuje a vytvoření právního rámce pro fungování DeFi projektů probíhá na národní i mezinárodní úrovni a proto podrobně sledujeme aktuální právní vývoj v této oblasti aby existence respektive fungování platformy bylo vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy na státní i nadstátní úrovni.

13.3 Vzhledem k neexistenci regulace, respektive neexistenci obecně závazných právních předpisů vztahujících se oblast působení platformy a skutečností uvedených v těchto VOP (zejména v sekci 13.) v prostoru decentralizovaných financí není nezbytné, aby platformu provozovala konkrétní společnost zapsaná v obchodním rejstříku toho kterého státu a plnila zákonné povinnosti vyplývající pro společnosti zapsané v obchodním rejstříku (vydávání faktur, dodržování předpisů na ochranu spotřebitele, vyřizování reklamací a odstoupení od smlouvy a další).

13.4 V případě, že je na internetovém portálu uvedena jakákoliv národní měna (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všechny ostatní) ať už jako vyjádření potenciální hodnoty výše úvěru poskytnutého investorem nebo jako vyjádření hodnoty registračního poplatku, jedná se pouze o reprezentativní hodnotu virtuální měny bitcoin. Všechny právní vztahy které jsou výsledkem fungování internetového portálu jsou vázány virtuální měnou bitcoin a nikoli národními měnami.

13.5 V případě, že je na internetovém portálu vyžadováno číslo bankovního účtu, je vyžadováno pouze z důvodu ověření konkrétní fyzické osoby. Bankovní účet jakéhokoli uživatele není využíván k odesílání nebo přijímání žádných finančních prostředků.

13.6 Kryptoměny (bitcoin a další) nejsou v České republice zákonnými měnami, což znamená, že nejsou regulovány právními předpisy upravujícími platební a směnárenské služby a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky. Kryptomeny jsou vysoce volatilní a proto obchody s kryptoměnami představují vysokou míru rizika. Kurzy kryptomen vůči zákonným měnám mohou zaznamenat prudké výkyvy i během jednoho dne. Díky těmto výkyvům může držitel kryptoměny zaznamenat prudký zisk nebo prudkou ztrátu v rámci jeho portfolia. Hodnota a možnost využití kryptomen v reálném světě je založena na vývoji technologie a důvěře v tuto technologii. Není žádná centrální banka či jiná autorita, která by regulovala nebo korigovala vývoj tak, aby se ochránila hodnota kryptomen v kritické situaci a to zejména v situaci poklesu hodnoty kryptoměny. Kryptoměny jsou autonomní a široce neregulované světové systémy speciální sítě firem a jednotlivců. Ti, co kryptomeny nakupují nebo prodávají, vyjadřují svou důvěru v digitální, decentralizovaný a částečně anonymní systém, který závisí na P2P síti a kryptografii ve svém fungování. Důvěra v kryptoměny může skončit v okamžiku například nečekaného vývoje software, vládních opatření, vývoje kryptomen s lepšími vlastnostmi a podobně. Důvěra se může také ztratit v důsledku ztráty nebo krádeže kryptomen nebo přerušení průběhu transakcí hackery nebo vládou. Mohou se objevit i další rizika, která nejsou předvídána v těchto VOP.

13.7 V případě, že uživatel platformy zašle platformě jakoukoli kryptomenu v jakékoli výši omylem nebo jiným nedopatřením nad rámec poskytovaných služeb, přičemž se nejedná o chybu na straně platformy, uživatel v takovém případě nemá právní nárok na vrácení takové kryptoměny. Při využívání kryptomen je nezbytné postupovat s dostatečnou péčí, protože z podstaty kryptografie jsou kryptomenové transakce nevratné. Dalším důvodem k neexistenci právního nároku na vrácení kryptoměny z důvodů výše uvedených je vysoká volatilita trhu.

14. Reklamační řád

14.1 Každý uživatel, respektive dlužník nebo investor má právo podat reklamaci. Reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vadu služby. Reklamaci lze podat elektronicky zasláním e-mailu na defieurope@gmail.com. Z reklamace musí být zřejmé, kdo reklamaci podává, co je jejím obsahem a čeho se domáhá. K reklamaci je nutno přiložit doklady prokazující pravdivost tvrzení. Každý uživatel uplatňuje reklamaci neprodleně jak se o vadě jemu poskytované služby dozvěděl.

14.2 Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od podání reklamace a tato lhůta začíná běžet dnem jejího doručení. V případě, že platforma tuto reklamaci nevyřídí ve lhůtě 30 dnů, platí, že platforma reklamaci vybavila jejím zamítnutím.

14.3 Platforma reklamaci vyřídí přijetím reklamace a vyřízením dle uvážení platformy nebo zamítnutím reklamace. Rozhodnutí platformy o vyřízení reklamace je konečné a nelze jej namítat.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na internetovém portálu.

15.2 Veškeré právní vztahy vznikající na základě používání internetového portálu nebo v souvislosti s jeho používáním se řídí právními předpisy platnými v zemi Svatý Vincent a Grenadiny. ​​​ ​​​

 

Platnost a účinnost: 01.03.2022

bottom of page