top of page

COOKIES

Co je cookie?

Cookie je textový soubor, který je uložen ve webovém prohlížeči uživatele v jeho počítači nebo v jiném zařízení s přístupem na internet. Tento soubor zajišťuje uživatelům portálu rychle získat přizpůsobený obsah vždy, když se vrátí na webové stránky na kterých již někdy byl. Informace o cookies jsou přístupné internetovému portálu. Cookie je soubor, který neobsahuje žádné další softwarové programy, které mohou spouštět zařízení s přístupem na internet.

Jaký je obsah cookies?

Na portálu se používají dočasné a trvalé soubory cookies. Dočasné cookies se využívají v prohlížeči uživatele tehdy, když si prohlíží webovou stránku. Jedná se zejména o soubory, které slouží k zabezpečení a identifikaci spojení mezi portálem a uživatelovým počítačem během jedné jeho návštěvy (například informace, zda se jedná o mobilní zařízení, nebo počítač a také různé šifrované identifikátory, které se používají pro bezpečné spojení). Po odchodu z webové stránky jsou soubory z počítače nebo jiného zařízení vymazány. Trvalé cookies zůstávají v počítači nebo v jiném zařízení až do uplynutí jejich platnosti, nebo do vymazání uživatelem. Využívají se například k identifikaci přihlášení uživatele, také jazyka, který používá, personalizování reklamy, sledování činnosti uživatele na webových stránkách nebo k předvyplnění formuláře. Slouží i pro poskytnutí relevantnějšího obsahu, vytváření digitální identity dotčené osoby, sledování chování uživatele na portálu a personalizované komunikace portálu s uživatelem. Na stránce jsou používány cookies portálu, jakož i cookies, resp. jiné digitální nástroje třetích stran.

Ochrana soukromí

Pokud webové stránky používají soubory cookies, uplatňují se na ně pravidla definovaná příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí. Žádná jiná strana než portál nemá možnost, jen na základě souborů cookies, zjistit konkrétní osobu klienta, jelikož technické provedení znemožňuje s naprostou jistotou určit identitu uživatele jen na základě souborů cookies. Platí to i při napadení zařízení uživatele počítačovým virem nebo při záškodnickém kódu jiného webového serveru, případně při chybě prohlížeče používaného klientem. 

Jaké jsou možnosti změny nastavení a odstranění cookies?

Návštěvník portálu má možnost nastavit si soubory cookies ve svém prohlížeči. Každý prohlížeč nabízí nástroje, které slouží ke správě nastavení souborů cookies. Předinstalované nastavení většiny prohlížečů je takové, že automaticky umožňuje ukládání jakýchkoli souborů cookies pro všechny webové stránky. Nastavení prohlížeče lze však změnit tak, že cookies budou odmítnuty. Dále lze změnit nastavení prohlížeče tak, že se budou cookies zpracovávat různými způsoby: uživatel před každým uložením souboru cookie na počítači potvrdí nebo zamítne toto uložení, uživatel si specifikuje chování souborů cookies na konkrétních webových stránkách, uživatel zcela zakáže ukládání souborů cookies na svém počítači . Pro bližší informace, kde nalézt nastavení cookies v prohlížeči, je třeba jít na stránky konkrétního výrobce prohlížeče. Každý prohlížeč také umožňuje odstranit soubory cookies, ať už konkrétně, nebo všechny.

Vaše práva

V souladu s platnými právními předpisy máte právo na přístup k údajům, které se o vás zpracovávají, právo na opravu, právo na vymazání, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo namítat. Cookies instalované do vašeho prohlížeče na webových stránkách jsou využívány pro zlepšování služeb, personalizování reklamy, vytváření digitální identity uživatele i pro statistické a analytické zpracování dat. ​ ​

 

Platnost a účinnost: 01.03.2022

bottom of page